środa, 14 stycznia 2009

Światowy kryzys

Wyjście z obecnego kryzysu jest proste tyle, że nierealne: należałoby oddać to co się dostało, załatwiło, ukradło itp. Dlatego też nie wiem jak realnie wyjść z kryzysu ale wiem jak zabezpieczyć się przed wszelkimi następnymi kryzysami:

1. JAWNOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO wzorem ze Skandynawii

2. Inny podział firm i ich kontrola na równych prawach
a. firmy państwowe
b. firmy prywatne
c. firmy społeczne

ad a. firmy państwowe, państwo posiada udział, obojętne jak duży.

ad b. firmy prywatne to firmy, które działają poprzez własny kapitał lub własne kredyty.

ad c. firmy społeczne to takie firmy w których nie ma udziału własności Skarbu Państwa ale korzystały kiedykolwiek z jakiejkolwiek formy pomocy.

W firmach państwowych i społecznych zarobki sumaryczne roczne nie powinny być większe niż 10 średnich krajowych. Firma społeczna, która osiągnęła zyski i właściciel chce na swoje potrzeby więcej niż 10 średnich krajowych powinien zwrócić otrzymaną pomoc. Zwrócić można w ratach i bez oprocentowania. Zwrot nie może w żadnym stopniu wpłynąć na kondycję firmy.
Powstałby fundusz pomocy innym potrzebującym firmom. (jest to wyciąg z publikowanego większego opracowania)
Z wyrazami szacunku
Tadeusz Muszyński